DE TEAMBUILDING TRAINING

CREËREN & OPTIMALISEREN VOOR DE TEAMSYNERGY.

WAT IS TEAMSYNERGY?
Teamsynergy is het effect van samenwerking dat groter is dan wat de afzonderlijke partijen in totaal bereikt zouden hebben.  


WAT LEVERT TEAMSYNERGY OP?
Ken je dat gevoel dat alles vanzelf lijkt te gaan? Dat je in de “flow” zit? Dat je veel werk kan verzetten, zonder dat het veel energie en tijd of moeite lijkt te kosten. 
In teamverband betekent dit ook dat je elkaar goed aanvoelt en aanvult. Dat je mag en kan zijn wie je bent en dat je wordt gezien en gerespecteerd voor wie je bent en wat je kan! Samen, ieder met zijn eigen inbreng, een topprestatie neerzetten! 

In de topsport wordt al jaren getraind in teamverband, omdat men bewust is dat positieve teamsynergy een positief effect heeft op de sportprestatie! 
Ook in het bedrijfsleven zijn de prestaties van topniveau gewenst. Grote efficiency, hoge kwaliteit, veelal onder bepaalde tijdsdruk dienen er prestaties geleverd te worden. Toch wordt in het bedrijfsleven de kracht van Teamsynergy nog niet bewust ingezet. 

Ontdek middels deze training de kracht van Teamsynergy voor jullie topprestaties!    

De feedback van teamgenoten, het gevoel van saamhorigheid, de motiverende woorden van teamgenoten als het je even tegenzit, 

De Teambuilding training van PaardenCoach Anita verhoogt de efficiency, kwaliteit, medewerker tevredenheid en uiteindelijke de klanttevredenheid! 

DE WEG NAAR EEN SUCCESVOL TEAM

Een succesvol team bevindt zich in de samenfase, bezit de teamcompententies en is opgebouwd middels de succesfactoren van een team!

SUCCESFACTOREN:
Er zijn 7 eigenschappen voor een succesvol team. 
Het integreren van deze eigenschappen maakt een team in staat om kwalitatief de doelstelling te behalen!

TEAMFASES:
Er zijn 4 verschillende fases welke een team doorloopt. 

Onrust in een kudde mag niet te lang duren, want hoe langer de  aandacht op de interne organisatie is gevestigd, hoe kwetsbaarder de kudde is. 
In de tweede fase van teamontwikkeling zit het team in de "strijdfase" welke zich uit door een 'intimiteitscrises', wie zijn wij? Waar staan we voor? Hoe gaan wij met z'n allen de klus klaren? 
De derde fase is de "samenfase". Dit is de succesvolle fase van een team!

- In welke fase bevindt het team zich op dit moment?
Ontwikkel je team samen met PaardenCaoch Anita naar de succesvolle samenfase!

TEAMCOMPETENTIES: 

De 6 teamcompetenties stellen een team in staat om effectief en efficiënt samen te werken, elkaars talenten te benutten en de kwalitatieve doelstelling te behalen binnen de eventueel gestelde tijdslijn.

Bij de paarden staat het voortbestaan van de soort  voorop. Het groepsbelang gaat vóór het individuele belang. We gaan ontdekken hoe de onderlinge samenwerking is en hoe de onderlinge verbindingen lopen. Dat doen we door middel van de teamcompetenties. 

3 voorbeelden van teamcompetenties zijn; Rollen, Communicatie en Besluitvorming.

Rollen
In de kudde heeft elk paard een talent/een kwaliteit die ten goede komt aan de overlevingsstrategie van de kudde. Elk paard heeft zijn eigen rol. 
Ontdek de rollen en ieders kwaliteiten die ten goede komen voor het team door de omgang met een paard! 

Communiceren:
In een kudde moeten paarden onderling duidelijk met elkaar communiceren. De manier waarop een paard reageert op degene(n) die omgaat (omgaan) met het paard, geeft veel informatie over de manier van communiceren. De kwaliteit van communiceren in een team is zeer bepalend voor de teamprestaties.
We gaan de kwaliteit van communiceren ontdekken!  

Besluitvorming:
Als team weten wat je wilt en vastbesloten zijn dat ook te bereiken en die wetenschap en vastbeslotenheid uitdrukken in alles wat je zegt en doet. Doordat paarden zo gevoelig zijn voor onze angsten en twijfels aan onszelf, maken ze het ons mogelijk die in onszelf te herkennen en ermee af te rekenen. 


Door deze effectieve en efficiënte coaching methode is het mogelijk om een groot rendement te behalen in zeer korte tijd!